Nieuws

Beste patiënten,

op woe. 14/04 & do. 15/04 zal de praktijk gesloten zijn.
De rest van de week is de praktijk geopend.

Voor dringende zaken kan u die 2 dagen terecht bij een willekeurige huisarts uit de regio. Voor zeer dringende zaken kan u natuurlijk ook terecht op de Spoedgevallendienst.

Vanaf 19u ‘s avonds tot 8u ‘s ochtends belt u voor dringende zaken de Dr. van wacht op het nummer 011/715 650.

Dank voor het begrip!
Groeten, Dr. Jan

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Beste patiënten,

zowel tijdens als ná Corona zal ik voortaan STEEDS OP AFSPRAAK werken. ‘De vrije raadpleging’ in de VM is inmiddels dus reeds geruime tijd definitief afgeschaft.

Zowel patiënten als ikzelf zijn blij met deze beslissing. Het zal zowel u als patiënt ten goede komen alsook mezelf beschermen, zodat ik hopelijk nog vele jaren met veel enthousiasme jullie kan blijven ondersteunen.

Afspraken kan u online boeken via www.drjancarrein.be óf via de app ‘doctena.be’. Indien dit niet zou lukken en niemand u hierbij kan helpen, mag u me natuurlijk altijd even opbellen op 0474/572.330. Moest u een korte vraag hebben óf in tijdsnood zijn, mag u me altijd even opbellen zodat ik u verder kan helpen. In de mate van het mogelijke kan ik dan ook rekening houden met uw agenda en vraag. Voor noodgevallen wordt er vanzelfsprekend ook steeds tijd vrijgemaakt, ondanks het ‘op afspraak werken’.

Dank voor het begrip!
Groeten, Dr. Jan

Voorstelling

Beste patiënten, van harte WELKOM in mijn huisartspraktijk.

Als huisarts wil ik u een kwalitatieve zorg aanbieden in een warme omgeving. Ook vind ik het belangrijk een langdurige en goede vertrouwensband met u op te bouwen. In de praktijk beoefen ik de klassieke geneeskunde, gebaseerd op wetenschappelijk bewezen richtlijnen. Om up to date te blijven volg ik geregeld bijscholingen.

Naast huisarts ben ik tevens aangenomen geneesheer voor Politie & Defensie. Gedurende 7 jaar ben ik ook part-time werkzaam geweest als arts bij Kind & Gezin. Naast de opleiding tot huisarts volgde ik opleidingen i.v.m. hartmassage, ECG, Supportieve Zorgen & Levenseinde-vragen (LEIF-arts) en tropische geneeskunde. Naast Nederlands spreek ik Engels, Frans, basis Duits & Spaans en enkele woorden Turks.

Raadplegingen

Steeds op afspraak:

Maak afspraak

– Dit voorkomt wachttijden
– Hoe boeken? Bij voorkeur boekt u zélf een afspraak:

  • online via deze website
  • voor uw smartphone kan u de handige app ‘doctena.be’ downloaden en daarmee een afspraak boeken
  • Indien dit voor u te moeilijk is, gelieve dan iemand uit uw omgeving om hulp te vragen. Iemand anders kan m.a.w. ook een afspraak voor u boeken (bv. familielid)
  • Indien niemand u hierbij kan helpen, gelieve dan bij voorkeur tussen 8u30 & 11u30 te bellen op 0474/572.330
  • Indien u voor 2 personen komt, gelieve dan 2 opeenvolgende consultaties te boeken. Zo kan ik voldoende tijd voor u/jullie voorzien zonder in tijdsnood te komen
  • Kom steeds op tijd naar uw afspraak. Zo is er voldoende tijd voor uzelf en voorkomt u lange wachttijden voor de patiënten die na u komen.

Huisbezoeken:
– In de praktijk beschik ik vanzelfsprekend over een betere uitrusting en infrastructuur, zodat ik u bij voorkeur hier onderzoek en behandel.
– Indien u te ziek bent of u moeilijk kan verplaatsen, kan u elke weekdag, bij voorkeur tussen 8u30 & 11u30, telefonisch een huisbezoek aanvragen op 0474/572.330.
– Gelieve, nadat u een huisbezoek aangevraagd heeft, geduldig te zijn en thuis te blijven tot ik bij u aan huis ben geweest.

Telefonisch contact:
– enkel voor korte vragen. Indien u uw resultaat/resultaten uitgebreid wenst te bespreken, gelieve dan persoonlijk langs te komen
bij voorkeur elke werkdag ófwel tussen 8u30 & 11u30, ófwel tussen 16u30 & 19u (uitgezonderd woe. AV)

Noodgevallen:
– vanzelfsprekend krijgen echte medische urgenties steeds voorrang
– ik reken in dergelijke gevallen op uw begrip
– indien u zélf in een noodgeval verkeert, verwacht u immers ook de correcte medische zorgen

Bijkomend info

Volwassenen: gelieve steeds uw ID-kaart mee te nemen!
Kinderen (<12j): kiddypas (indien u deze heeft) én sowieso ISI+ kaart!

Indien u over geen van deze 3 kaarten beschikt, breng dan sowieso een klevertje van de ziekenkas mee:

Locatie