Nuttige telefoonnummers

Noodhulp (brandweer, ambulance, politie): 112
Antigifcentrum: 070 245 245
Tele-Onthaal: 106
Zelfmoordpreventie: 1813
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling: 1712
Kankerfoon: 0800 15 802
Veilig vrijenlijn/Aids- en SOA-telefoon: 078 151 515
De Druglijn: 078 151 020
AA (Anonieme Alcoholisten): 03 239 14 15