GDPR – De nieuwe wet op de Privacy

Sinds 25.05.2018 is de nieuwe wet op de privacy van kracht. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of beter bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR) handelt uitgebreid over het beheer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de Europese burgers dus ook U.

   Lees onze privacyverklaring

Deze belangrijke Europese maatregel beschermt nóg meer uitgebreid de privacy van elke Europese burger en dient strikt te worden toegepast.

In onze huisartspraktijk zullen wij een up-to-date databeheer uitbouwen, waarbij alle gegevens op een veilige en beveiligde manier bewaard worden.

  • Jan Carrein is gebonden aan het beroepsgeheim
  • onze PC’s zijn enerzijds beveiligd tegen virussen & malware en anderzijds door paswoorden voor: screensaver, het medisch dossier, het afsprakenprogramma Doctena, eHealth & andere communicatie-programma’s.

Aan de patiënten zullen wij een ‘informed consent’ vragen, een akkoord om uw algemene en gezondheidsgegevens te bewaren, een akkoord om uw gegevens (indien nodig) uit te wisselen met andere gezondheidsmedewerkers mits uw toestemming.

Deze nieuwe wetgeving houdt evenzeer in dat alle data (bloeduitslagen, brieven, voorschriften, attesten,…) nog alleen aan de persoon zelf kunnen en mogen verstrekt worden. Gegevens doorsturen per mail / fax /… is  niet meer toegelaten.

Elke patiënt heeft nu ook het recht op: transparantie van zijn/haar gegevens, van inzage, van correctie evenals het recht op wissing van gegevens, beperking van verwerking en het recht op overdracht van de gegevens.

Deze nieuwe wetgeving houdt in dat wij uw persoonlijke en gezondheidsgegevens enkel verzamelen voor welbepaalde uitdrukkelijk omschreven en wettelijk gerechtvaardigde doeleinden.

Meer info hierover vindt u op de website van de Privacycommissie.