Nieuws

Beste patiënten,

op vrij. 07/06 is de praktijk enkel geopend in de VM tijdens de vrije raadpleging. Voor dringende gevallen kan u die NM terecht bij de Dr. van wacht op 013 67 58 58.
Vanaf vrij. AV 19u tem ma. 10/06 kan u 24/24u zonder afspraak terecht in de huisartsenwachtpost in Beringen-Mijn of kan u een huisbezoek aanvragen op 011 715 650.
Di. ochtend 11/06 is de praktikj terug geopend vanaf 7u45.
 
Alvast een fijn PinksterWE toegewenst!
Groeten, Dr. Carrein Jan