Prakijkinformatie

Wifi & GSM

  • Om eventuele wachttijden tijdens de vrije raadpleging aangenamer te maken, kan u gratis gebruik maken van ons Wifi-netwerk ‘Guest’. Om er verbinding mee te maken heeft u geen wachtwoord nodig. Uw GSM kan u eventueel opladen via de stopcontacten gelegen boven de rugleuning van de zitbank in de wachtzaal.
  • Gelieve steeds, reeds bij het binnenkomen in de prakijk, het geluid van uw GSM/smart phone/tablet volledig af te willen zetten en deze pas terug op te zetten bij het verlaten van de praktijk. Dit is socialer en komt de rust in de prakijk ten goede.

De voordelen van een GMD (Globaal Medisch Dossier):

  • heel het jaar door verhoogde terugbetaling van uw remgeld bij uw vaste huisarts
  • centralisatie van al uw medische gegevens en betere opvolging
  • uw GMD kan in orde gebracht worden aansluitend op een raadpleging. De inschrijving moet jaarlijks hernieuwd worden. U hoeft hiervoor niets te betalen. De kosten voor het GMD worden automatisch met uw ziekenfonds verrekent.

Geïnformeerde toestemming:

  • wil zeggen dat u als patiënt de goedkeuring geeft aan uw zorgverleners om uw gezondheidsgegevens electronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen
  • Bijgevolg kan uw huisarts een Sumehr dossier voor u aanmaken. U kan dit zien als ‘uw digitale medische ID-kaart’
  • U kan steeds uw rechten als patiënt intrekken. Ook als u toestemming heeft gegeven kan u vragen bepaalde gegevens niet te delen