Prakijkinformatie

Wifi & GSM

  • Om eventuele wachttijden tijdens de vrije raadpleging aangenamer te maken, kan u gratis gebruik maken van ons Wifi-netwerk ‘Guest’. Om er verbinding mee te maken heeft u geen wachtwoord nodig. Uw GSM kan u eventueel opladen via de stopcontacten gelegen boven de rugleuning van de zitbank in de wachtzaal.
  • Gelieve in de wachtzaal en sowieso voor u het kabinet binnenkomt steeds het geluid van uw GSM af te willen zetten.

De voordelen van een GMD (Globaal Medisch Dossier):

  • heel het jaar door verhoogde terugbetaling van uw remgeld bij uw vaste huisarts
  • centralisatie van al uw medische gegevens en betere opvolging
  • uw GMD kan in orde gebracht worden aansluitend op een raadpleging. De inschrijving moet jaarlijks hernieuwd worden. U hoeft hiervoor niets te betalen. De kosten voor het GMD worden automatisch met uw ziekenfonds verrekent.

Geïnformeerde toestemming:

  • wil zeggen dat u als patiënt de goedkeuring geeft aan uw zorgverleners om uw gezondheidsgegevens electronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen
  • Bijgevolg kan uw huisarts een Sumehr dossier voor u aanmaken. U kan dit zien als ‘uw digitale medische ID-kaart’
  • U kan steeds uw rechten als patiënt intrekken. Ook als u toestemming heeft gegeven kan u vragen bepaalde gegevens niet te delen