Preventie

Samen met u tracht ik uw algemene gezondheid, in de brede zin van het woord, te behouden of te verbeteren. Een gezonde, preventieve levensstijl op diverse vlakken zijn voor mij dan ook cruciaal. Beter voorkomen dan genezen, toch?! Ook probeer ik de preventie vanzelfsprekend individueel af te stemmen, iedereen is namelijk uniek.

https://ggids.be